Jiří Ryvola

Jiří Ryvola (* 6. 12. 1939)

patří mezi ty, kteří se dokážou vždy znovu a znovu vracet i k láskám, které nikdy nebudou zcela naplněny.Přestože od dětství toužil po výtvarné dráze, nebylo mu umožněno vydat se touto cestou. Po gymnaziálním studiu, zakončeném v roce 1956 maturitou, absolvoval železniční školu stavební. Jeho další profesionální dráha se pak ubírala tímto směrem. Snad to bylo z určitého hlediska i dobře, neboť jako železniční stavitel se snažil při rekonstrukci starých kamenných mostů zachovat jejich původní ráz a sounáležitost s krajinou, a tak uchovat pro budoucí generace nejen architektonické a technické památky, ale i jistou lidskou kontinuitu, ke které se občas utíká každý z nás, aby si ověřil smysl vlastního bytí.


Vraťme se však k autorovým malířským začátkům. Již v dětství absolvoval výtvarné kurzy zaměřené na kresbu. Na gymnáziu byl studentem prof. Pučelíka, v letech 1956-58 absolvoval kurz kreslení, v letech 1972-74 pak soukromé studium kresby u Dana Richtra a v letech 1980-83 lidovou výtvarnou konzervatoř. Do výtvarného dění se zapojil i jako jeho organizátor.


Jeho aktivity tvůrčí i organizační ustávají v roce 1990 poté, co ho listopadová revoluce zavála do politiky a do Prahy. V polovině 90. let se vrací ke své železničářské profesi a s nebývalou vehemencí i ke své malířské tvorbě.


PhDr. Zdeněk Pospíšil