Literární, výtvarné a jiné poklesky lázeňského šviháka

Literární, výtvarné a jiné poklesky lázeňského šviháka

Tomáš Tepper, Jiří Ryvola, Vladimír Šavel
112 stran, brož., formát 240 x 180 mm, cena 239 Kč, ISBN 80-86031-44-6

Lázeňský život již od nepaměti byl vděčným tématem rozhovorů do sebe zahleděných intelektuálů, kteří náhle objevili, že život má i jiné než duchovní stránky, i úzkostlivých matek od rodin, kterým najednou narostla křídla, což však nebyl ani náznak proměny v anděla.

Tak jako v každém oboru lidského konání, i zde nastala doba ohlédnout se trochu zpět a vtisknout tomuto bohulibému počínání vizi, jež přesahuje význam událostí, označovaných mnohdy mylně historickými. Jak už to tak bývá, byla to náhoda, která svedla ve stejný čas na stejné místo ty, kteří byli schopni pozvednout skomírající lázeňství k dosud nebývalým výšinám. Opět se potvrdilo, že náhoda přeje skutečně připraveným.

Lázeňské šviháctví není nějaká ideologie či vizionářská doktrína, je to způsob života a nazírání světa, akcentující to nejkrásnější a nejušlechtilejší, co v člověku je. Autoři této knihy, která si bezesporu okamžitě získá Vaše srdce, s přehledem zakladatelů a členů prezídia Metropolitní asociace lázeňských šviháků (MALŠ) a skromností sobě vlastní stvořili dílo hodné tichého obdivu.

Již jeho samotná kompozice, zachycující rozmanité stránky historie MALŠe a lázeňského šviháctví, ukazuje neuvěřitelnou energii vyzařující ze šviháctví a zastiňující účinky léčebných pramenů. Ani nejvybranější kousky v lázeňských cukrárnách nemohou pomýšlet na to, že by mohly soutěžit s poetikou této knihy, o estetice ani nemluvě.

Nejste-li dosud lázeňským švihákem, je důkladné prostudování této knihy nezbytným předpokladem, abyste se jím mohli stát. Pokud máte pocit, že jím již jste, ukáže Vám kniha mety, o které stojí za to usilovat.

PhDr. Zdeněk Pospíšil


Bretaň kamenná

Bretaň kamenná

Jiří Ryvola
32 stran, formát 160 x 170 mm, cena 99 Kč, ISBN 80-86031-55-1

Autor patří mezi ty, které přitahuje kouzlo nepoznaného do té míry, že žádná překážka není tak velká, aby ji nemohli překonat. S přicházejícím věkem zralosti si začíná splňovat i sny, na které bychom my ostatní už dáno zapomněli či rezignovali.

Není tedy divu, že stranou jeho pozornosti nezůstala Francie - země lidí, jejichž mentalita je nám tak blízká, země básníků, jejichž verše otevírají srdce mladých dívek i zralých žen, země spisovatelů romantických příběhů i drsných výpovědí o životě člověka, země malířů, kteří jsou mu tak blízcí…

Po okouzlení Provence směřovaly jeho kroky do Bretaně. Vrátil se fascinován kameny - kameny umně poskládanými do komínů bretaňských domů, kameny křivolakých uliček, hřbitovních zdí i kameny majestátných menhirů.

Jiří Ryvola však není žádný turista, počítající kilometry a navštívené památky. Dokázal se zastavit, s kameny pohovořit a nám ostatním sdělit, o čem si povídal, a možná v některých z nás vyvolal i touhu zkusit to také.

Kromě skicáku nám dává v připojených glosách možnost trochu nahlédnout i do své duše. Poznámky "jaksi na okraj" nekomentují kresby, přesto hodně vypovídají o okolnostech jejich vzniku i jejich tvůrci, jeho inspiraci i touhách, jež se snaží proměňovat ve skutečnost.

PhDr. Zdeněk Pospíšil


Nové listy z Provence

Nové listy z Provence

Jiří Ryvola
332 stran, formát 160 x 175 mm, cena 99 Kč, ISBN 80-86031-56-X

Listy z Provence patří již drahnou dobu mezi knihy, ke kterým se čtenář rád vrací. Chytré a moudré postřehy zaznamenal jejich autor Miroslav Horníček jazykem tak kultivovaným, že "se to dá číst i dnes".

Humor, plný hravosti a mužné pošetilosti, brilantních formulací, a zejména pak člověčiny, přivedl J. Ryvolu několikrát do Horníčkovy blízkosti. A pravděpodobně někde zde se zrodila i jeho touha poznat Provence. Zatímco Horníček nechal své vyprávění ilustrovat malířem Vondrou, malíř Ryvola doprovodil své kresby tužkou vlastními texty. Ono by to ani jinak nešlo - výpověď je natolik osobní, že by to za něj stejně nikdo udělat nemohl.

Přesto, že jsem tam s ním nebyl, dovedu si živě představit, jak se sadou pečlivě ručně ořezaných tužek značky Faber vášnivě řádí ve skicáku a ztrácí pojem o čase a lidech náhodně kolem jdoucích i blízkých.

Poté, co několik přátel vidělo kresby a prolistovalo poznámky, rozhodl se zpřístupnit je širší veřejnosti. Snad i na vás dýchne hřejivé slunko babího léta a uvidíte nezaměnitelné okrové tóny domů schovaných pod červenými čapkami střech, ucítíte vůni levandule i zrajících hroznů a zatoužíte usednout na některou ze židlí Paula Cézanna.

Pokud jste ještě v Provence nebyli, zajeďte tam. Budete se tam, stejně jako J. Ryvola, cítit jako doma.

PhDr. Zdeněk Pospíšil


Litoměřice, město, ve kterém stojí za to žít

Litoměřice, město, ve kterém stojí za to žít

Jiří Ryvola
72 stran, váz., formát 160 x 180 mm, cena 179 Kč, ISBN 80-86031-60-8

Knížka je vyznáním kumštýře - malíře a divadelníka tělem i duší a ajzn-boňáka profesí - Jiřího Ryvoly městu, ve kterém prožil podstatnou část života a jež se mu stalo domovem.

Namířil si to v mládí od Berounky přímo k Labi. Počátkem 90. let minulého století to sice vzal na chvíli proti proudu do Prahy, ale rychle se zase vrátil. Zda to bylo či nebylo dobře, nechť laskavě posoudí ctěný čtenář této publikace, neboť návrat Jiřího Ryvoly do Litoměřic nebyl jen návratem domů, ale i návratem k výtvarné práci. Zdá se, že přišel v pravou dobu, neboť zrání výtvarné našlo souznění se zráním lidským. A někde zde vznikla i potřeba říci svému městu a lidem, se kterými se denně potkává, i těm, se kterými se zatím míjí, že Litoměřice jsou městem, ve kterém stojí za to žít.

Nechává nás nahlédnout do svého skicáku, ve kterém jsou kresby do detailu propracované, i ty "jen tak nahozené", kresby zachycující momentální rozpoložení či nějaký "celkem bezvýznamný detail", i kresby, které napovídají, že se asi dříve či později stanou námětem pro obraz. Těžko se pro to hledá výraz - snad si mohu dovolit napsat, že ty kresby jsou takové "ryvolovské". A není to jen o technice kresby či kompozici, je to i o námětech, které si vybírá, o nostalgii, která není ani trochu zapšklá, ale která dovádivě šimrá jako jarní slunko a zároveň laskavě hladí a hřeje říjnovými paprsky.

PhDr. Zdeněk Pospíšil